O czym warto pamiętać podczas zakupu działki?

Jeżeli myślicie właśnie nad zakupem działki to na pewno zastawiacie się na jakie kwestie formalne warto zwrócić uwagę podczas jej wyboru. Na pewno będziecie wnikliwie analizować wiele aspektów, jednak jeśli będziecie robić to sami to na pewno zwróćcie uwagę na :

KSIĘGĘ WIECZYSTĄ NIERUCHOMOŚCI

Przed zakupem działki sprawdź koniecznie księgę wieczystą nieruchomości. Widnieją w niej najważniejsze informacje na temat stanu prawnego danej działki, jak:

 • dane jej faktycznych właścicieli,
 • obciążenia finansowe,
 • wielkość działki.

Jeśli chcesz poznać księgę wieczystą działki nie musisz składać wizyty w urzędzie! Dokument dostępny jest online, za darmo na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem: https://ekw.ms.gov.pl/

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MPZP

MPZP to ważny dokument, dzięki któremu sprawdzisz przeznaczenie terenu Twojej działki oraz dowiesz się jakie są wymogi i ograniczenia w zabudowie. Nie każda działka leży na terenie objętym planem miejscowym. W takim wypadku należy złożyć wniosek o warunki zabudowy i zagospodarowania terenu. MPZP może określać np.:

 • wysokość domu,
 • rodzaj linii zabudowy,
 • procent powierzchni zabudowy,
 • kąta nachylenia połaci dachowej,
 • rodzaj pokrycia dachu.

MPZP określa też sposób zagospodarowania działek sąsiadujących. Dzięki temu możesz dowiedzieć się np. czy koło twojej działki powstanie obwodnica, szkoła, osiedle wielorodzinne, zakład przemysłowy czy może domki jednorodzinne.

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Mało kto wspomina o tym dokumencie. Studium to ważny dokument określający politykę przestrzenną miasta lub gminy. Choć nie jest aktem prawa miejscowego to możemy się z niego dowiedzieć o kierunkach rozwoju rejonu, w którym chcemy kupić działkę. Studium może zawierać informację np. o:

 • obszarach i zasadach ochrony środowiska i dziedzictwa kulturowego,
 • kierunkach rozwoju sieci transportowych,
 • kierunkach rozwoju infrastruktury technicznej,
 • kierunkach i zasadach rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej,
 • obszarach zagrożenia powodzią czy obszarach zdegradowanych.

Studium zawiera też wiele informacji o tym jak dany rejon będzie się rozwijał i czy planowane są pewne inwestycje celu publicznego, dlatego warto zaznajomić się z jego zapisami.

EGIB DANE Z EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

Dzięki EGIB dowiesz się jaka jest klasa bonitacyjna gruntu, czyli jaki rodzaj gruntu kupujesz. Taka informacja będzie Ci potrzeba jeśli planujesz zakup działki rolnej, którą później będziesz musiał przekształcić na działkę budowlaną. W EGIB dostępne są takie dane jak:

 • granice wraz z punktami granicznymi danej działki,
 • powierzchnię ewidencyjną działki,
 • rodzaj i powierzchnię użytków gruntowych i klas bonitacyjnych,
 • numer księgi wieczystej,
 • adres, jeżeli został określony.

Sprawdź w ewidencji, czy faktycznie kupujesz działkę budowlaną! Niektórzy właściciele podają informację, że działka jest budowlana, a tak naprawdę jest działką rolną wymagającą odrolnienia. Pamiętaj odrolnienie wiąże się z dodatkowymi formalnościami i możliwymi opłatami!

Sylwia Słopak-Karaszowska